10 bud til din innovationsmotor

Sådan skaber du vindere på løbende bånd!

Vi drømmer alle om at skabe ’vindere’ dvs. innovationer - gerne radikale eller disruptive - hvor momentum i markedet fastholdes, og pengekassen bare bugner. Men faktum er, at stort set alle - nemlig 94 % af de ledere globalt ifølge en McKinsey undersøgelse - er util­fredse med deres innovationsresultater.

De fleste virksomhedsledere indrømmer gerne, at deres innovationsmotor ikke kører så gnidningsløst, som de skulle ønske. At omdanne deres innovationsaktivitet til ’vindere’ på løbende bånd, fremstår som en nær­mest uover­kom­melig opgave. Når hertil lægges, at virksomhedernes eksisterende kerneforretning vil være væsentligt eller totalt foran­dret om 5 år, er det krystalklart, at kravet til lean og resultatgivende innovation – radikal og måske disrup­tiv – IKKE er opfyldt.

Vi er således langt fra at realisere drømmen om at skabe ’vindere’ på løbende bånd … og det er ikke godt nok!

Baseret på de fiaskoer, begrænsede successer og virkelige successer, vi selv har været en del af, eller har været vidner til på tæt­teste hold, har vi i ’House of Helix’ listet 10 bud til en toptrimmet innovationsmo­tor.

derfor er virksomhedslederen utilfreds med sin innovationsmotor.png

De 10 bud lyder således:

1.       Drop den inkrementelle mentalitet og gå i højere grad efter tigerspring i innovationen.

2.       Drop flyverskjulet og mød kunderne tidligt og løbende og få dermed syretestet og forstørret din ide samt identificeret og konkretiseret dine kundeværdier og konkurrencefortrin (’killer value proposition’).

3.       Drop de traditionelle forretningsmodeller og søg innovative (gerne disruptive) løsninger gennem udfordring, udforskning og ”wild thinking”.

4.       Drop de lange og hule strategi-formuleringer og erstat dem af konkrethed og realitetstjek (kan det lade sig gøre) samtidig med, at du giver forretningsmodellen kant og gør den knivskarp, robust og ekse­kver­bar.

5.       Drop eventyrbudgetterne og basér budgetlægningen på, hvad du faktisk gør på de kritiske aktiviteter dvs. de aktiviteter hvor selv mindre afvigelser giver voldsomme udsalg på budgettet.

6.       Drop jagten efter sikkerhed i budgetterne (som resulterer i nytteløse og alenlange detailbudgetter) og accepter i stedet den iboende usikkerhed, der kendetegner al innovation.

7.      Drop frygten for at stille diagnoser undervejs i innovationsforløbet og erstat frygten med kom­petence og mod til at skelne tabere fra vindere. På denne måde dræbes tabere hurtigt og po­ten­tielle vindere omfavnes.

8.      Drop de omfangsrige og deltaljerede beskrivelser og zoom i stedet ind på de nøgle-elementer, det der får ideen, forretningsmodellen og forretningsplanen til at blive en succes dvs. på deres DNA.

9.      Drop det traditionelle afdelingsbasere og sekventielle strategiarbejde og gør i stedet dit team til omdrejningspunktet i din innovationsmotor baseret på fælles sprog, fælles strategi-tanke­sæt og fælles modeller.

10.  Drop al form for rapportskrivning indtil du står med en ’vinder’ forretningsplan og –budget og få i stedet på at flow i teamarbejdet, det er altafgørende.                                                                          

Læs mere om hvordan du kan arbejde med din innovation:

Besøg www.houseofhelix.dk hvis du vil høre mere om de 10 bud og om, hvorledes disse konkret manifesterer sig i en ny opskrift på både lean og resultatgivende radikal (og disruptive) innovation.

Henrik Friis, partner House of Helix