Dette markedsanalyse værktøj i form af en IT-platform bruger vi til at foretage et 'Reality Check' via værdisegmentering af den nye forretningsidé, idet vi spørger:

Vil tilstrækkelig mange kunder elske din idé

... rigtig meget   

... og give prisen?

Udgangspunktet for analysen er ’the killer value proposition’, som der blev zoomet ind på ved hjælp af ’The Happy Startup School Canvas’ (se menuen "Værktøj" - Værktøj 4 "Helix Cusstomer Insight Software").

Omdrejningspunktet i analysen er således værdier, og skærmbilledet til venstre viser et strategi kanvas, der er stærkt inspireret af den legendariske Blue Ocean Strategy, de nye vinderstrategier af W. Chan Kim og Renée Mauborgne.

Modsat Blue Ocean kanvasset, hvor kurverne viser de såkaldte værdispring i det nye forretnings­kon­cept sammenlignet med konkurrerende tilbud, viser Helix værktøjet værdikurverne for forskel­lige kundegrupper (såkaldte værdisegmenter).

Hermed – og kun ved at glemme alt om traditionel socio-demografisk segmentering og gennem en anderledes data-knusning – kan man vælge målgruppe, estimere markedsstørrelsen OG ”trimme” omkostninger og værdier (dvs. konkrete fordele og ulemper) i den nye forretningsidé.

Denne ”trimning” sker helt i tråd med Blue Ocean’s ’Four Action Framework’ ved at øge, reducere, fjerne og skabe nye værdier.

GÅ DIREKTE TIL KAMPAGNESIDEN FOR VORES HELIX CUSTOMER INSIGHT SOFTWARE HER

FAKTABOKS

På et nanosekund konstruerer platformen automatisk et spørgeskema og udsender det til den valgte population repræsentativ på køn, alder og geografi efter dit valg (stratificeret udvælgelse)

Læs mere

Kan du tænke og handle som dine kunder?

Test dig selv her

Fordi...

...alle skal have mu­lighed for at syreteste deres ide uden at skulle pantsætte deres svigermors guld­tand

Læs mere

Utilfreds PENGENE TILBAGE GARANTI

Er du utilfreds med undersøgelsen ... så får du pengene tilbage!

Vi er nemlig til for at hjælpe, ikke for at ”stjæle” dine penge!