Helix Diagnose Canvas

Med dette egenudviklede kanvas foretager vi løbende en diagnose af, om vi har at gøre med en ’winner’ eller en ’loser’. ’Helix Diagnose Canvas’ afslutter således hver af de 3 hjulfelter i ’Winner Wheel’.

Efter en scoring af en række faktorer på de to akser placeres forretningsmuligheden på kanvasset.

Hvis det placeres på ’Kill’ stoppes projektet. Undladelse heraf er faktisk en af de største fald grup­per, der desværre ofte begås i innovation. Ved ikke at dræbe dårlige ideer ’med rettidig omhu’ for­sømmer man mu­ligheden for at spare ressourcer og tid.

Hvis forretningsmuligheden placeres på fix afprøves forskellige (og eventuelle ”vilde” forbed­rin­ger), indtil den enten kan ’embraces’ eller må dræbes. Og dermed sikrer man rettidigt at få om­favnet de mulige ’winners’ og skilt sig af med ’losers’.