Sådan hjælper vi dig med at identificere dine vindere, gør disse robuste og klar til markedet!

Det hele starter med at afgøre om TILSTRÆKKELIG MANGE ELSKER DIN IDÉ.... SÅ MEGET..... AT DE ER VILLIG TIL AT BETALE PRISEN!

Få syretestet din forretningsidé.

Få syretestet din forretningsidé, få udviklet og konkretiseret dens kundefordele, få eventuelt egenskaberne fixet, find dens ’killer value pro­po­sition’ og få diagnosticeret, om der er tale om en ’vinder ide’.

Baseret på denne indsigt kan der udvikles en knivskarp, robust og eksekverbar forret­nings­model med kant samt en forretningsplan med et realistisk forretningsbudget. Og dermed kan du ultima­tivt diagnosticere, om du udover en ’vinder idé også står med en ’vinder for­ret­nings­model’ og en ’vinder forretningsplan’.

Alt dette følger tankesættet i vores nye opskrift ’Helix Winner Wheel’ med tilhørende ’Helix Tool-Box’.

Via forskellige metoder - såsom pretotyping, dybde­interwiews, eksperimenter mm. og via House of Helix unikke ’Customer Insight Software´ - er det muligt at lade ideen møde kunderne på et tidligt stadie og dermed få syretestet (realitetstjekket) ideen.

Endvidere – og i nok så høj grad – handler det om at få infor­mation til at justere (eller fixe) ideen til det, der er vigtigt for målgruppen!

Og husk: Jo tidligere syretesten tages desto bedre! Dermed spares både tid og ressourcer, idet de dår­lige ideer dræbes hurtigt, de gode ideer om­favnes og prioriteres, ligesom ideerne tidligt kan fixes.

De enkelte undersøgelser/syretest – eller ’realitetstjek’ som vi kalder det i ’Helix Winner Wheel’ - kan du købe separat, men normalt anbefaler vi, at du gennemløber alle 4 nøgleaktiviteter i hjulnav 1 ’Winner Business Idea’, hvilket typisk kan gennemløbes på blot 5 dage, således at vi rundt om realitetstjekket hjælper dig med at udvikle og finde dit unikke vinder DNA samt diagnosticere, om du har en ’vinder ide’.

Klik her og gå til vores særlige underside for ’Customer Insight Software’, hvor du også finder to film om værktøjet fortalt af Henrik Friis, partner i House of Helix og bl.a. stifter af CBB Mobil.