Hjulnav 3: HAR I EN VINDER FORRETNINGSPLAN? - 5 dage med ”Helix Winner Business Plan”

På kun 5 dage hjælper vi dig med at foretage det ultimative ’Reality Check’ på, om du har en potentiel ’winner’ ved at spørge: ”Er der penge nok i det her?” Altså er der tilstrækkelig profit i forretningsideen til, at det er interessant, og til at ROI er tilfredsstillende?

Bliv skarp til at identificere netop de aktiviteter og handlinger der er afgørende for at du har en vinder. Først når disse prioriteringer er knivskarpe, opstilles et budget (resultat-, likviditets- og investeringsbudget).

Via simuleringsteknikken ”Guesstimate”  genereres en både rigtig og tydelig grafisk afbildning af alle væsentlige tal (Salg, DB, kapacitetsomkostninger, overskud mm.) samt nøgletal (DG, overskudsgrad, ROI mm.), hvor udfaldsrummet for de forskellige tal er angivet med sandsynligheder.

Herefter findes de væsentlige succeskritiske aktiviteter og processer, altså budgettets DNA. 

  1. Et splinternyt open source tool ’Guesstimate’, som er et regneark for budgettering af ting, der ikke er sikre. Det er et estimat som er en blanding af indsigtsfulde gæt og kalkulation, der baserer sig på et traditionelt regneark, men som håndterer usikkerheden ved at foretage simulation via ’Monte Carlo metoden’.

  2. ’Activity Based Budgetting’, hvor budgetteringen baseres på konkrete aktiviteter, og hvor aktiviteter med stor usikkerhed/indflydelse på budgettet – også kaldet budgettets DNA - brydes yderligere ned på del-aktiviteter.