Hjælp til jeres revitalisering!

Sådan hjælper vi dig til at revitalisere dine produkter og dit brand og give din markedsindsats fornyet styrke og retning!

Situationen i dit marked lige nu. Kampen foregår med de samme våben: Me-too produktudvidelser, flere salgskanaler, prisnedsættelser, digital markedsføring på stedse flere platforme og så videre...

Alt sammen - og mere til - synes nødvendigt, men resultatet i form af øget markedsandel eller større fortjenese udebliver.

De essentielle spørgsmål er.

For at komme ud af et sådant dødvande handler det for en stund om at slippe de taktiske og operative tiltag for i stedet at tage en tur op i helikopteren og skabe et overblik over markedet, herunder og ikke mindst om at få indsigt i kundernes måde at tænke og agere på.

Det kan være rigtig svært og kan virke en anelse diffust. Men der er kun en ting at gøre, nemlig komme i gang med at stille de essentielle spørgsmål (se boksen til højre).

 

Baseret på disse spørgsmål skal du så afklare:

Hvilken forskel vil (og kan) du tilbyde din målgruppe fremadrettet? Og hvorledes vil du positionere dig? 

Svarene fås via forskellige metoder såsom preto­ty­ping, dybde­interwiews, eksperimenter og via House of Helix unikke ’Customer Insight Software´.

Når kundeindsigten er skabt, handler det dernæst om at få samlet kunderne i grupper, så der kan vælges målgruppe og udpeges en ’killer value proposition’. Og dette er måske i bund og grund den største udfordring, du står overfor, når du igen skal skabe ’vindere’.

For opdelingen i grupper sker typisk alt for overfladisk og naivt. Den gængse opdeling efter socio-demografiske kriterier og efter generelle livsstilmodeller spiller i langt de fleste tilfælde fallit, og giver dig alt andet en knivskarpe opdelingerne af kunderne. Snarere fører det til, at forskellene mellem kundegrupperne udvaskes, og efterlader dig uden den nødvendige indsigt i de forskellige kundegruppers måde at tænke og handle på!

Derfor må du værdisegmentere - og House of Helix' Customer Insight Software hjælper med dette!

I stedet må kunderne samles i grupper på en sådan måde, at hvert eneste individ (eller hustand eller virksomhed) i de enkelte grupper har identisk købsadfærd, problemer og ønsker. Denne opdeling følger kun i sjældne tilfælde de gængse socio-demografiske opdelinger (køn, alder, bopæl, indkomst mv.). Endvidere må du skaffe indsigt i, hvorledes du netop i denne målgruppe er positioneret i forhold til dine konkurrenter.

 Centralt for House of Helix innovationsmotor er Helix Winner Wheel. Se også menyen  PROCES

Centralt for House of Helix innovationsmotor er Helix Winner Wheel. Se også menyen PROCES

At foretage en sådan opdeling og skaffe en sådan indsigt kræver nye metoder. Derfor har House of Helix udviklet en særlig analysemetode, nemlig ’Customer Insight Software’, der baserer sig på værdisegmentering (opdeling af kunderne efter problemer, ønsker og købsadfærd), og hvor du interaktivt kan eksperimentere med opdeling af kunderne i 2, 3, 4 eller 5 segmenter. Og hvor både profil, markedsstørrelse og positionering er integreret. Tilmed kan du konceptteste nye ideer samtidigt.

Med denne forståelse - og med eventuelle justeringer (og udvikling) af dine produkter og/eller serviceydelser - kan forretningsmodellen retænkes, og en forret­ningsplan for en revitaliseret tilstedeværelse og indsats på markedet kan udarbejdes.

Alt dette sker i henhold til Helix Winner Wheel (se figur over), og du får en knivskarp, robust og eksekverbar forretningsmodel med kant og en forretningsplan med realistisk forretningsbudget udvikles.

Sådan kommer du igen til at stå med ’vindere’.